Ата энелер комитети

 

VIII. Ата-эне,коомчулук менен болгон байланыш иштери;                                   Жылына эки жолу жалпы ата-энелер чогулушу откорулуп турат. Ата-энелер менен              1-жалпы мектептик чогулуш отулуп, анда жаны окуу жылынын милдеттери менен тааныштырылып, ата-энелер комитетинин мучолорун шайланды, ата-энелер комитетинин торайымы Касымбекова Э. откон окуу жылы учун отчет берди. Ата-энелер комитети шайланды, ата-эенелер комитетинин торайымы болуп, Касымбекова Э. ордунда калды.. “Суицид” темасына ата-энелер менен бирдикте, ИДН кызматкерлери болуп чогулуш, тушундуруу иштери жургузулду, ушул эле темадагы чогулуш ар бир класста болуп отту.  Класстык ата-энелер чогулушу чейрек сайын болуп турду. Класстарда ата-энелер комитети иштейт. Ата-энелер менен келишим-контракт тузулду. Ата-энелер учун анкеталар толтурулду, бул анкетанын негизинде ар бир ата-эне оз балдарына кандай коз салаарын, мектепке болгон коз карашын тушунуу менен талдоо иши жургузулду.

         Мындан тышкары мектепте ата-энелердин катышуусу менен “Мугалим момолуу дарак”, “Балаты”, “Апама гулдесте”, “Кана эмесе, кыздар” “Тамеки омурго зыян” конкурс жана класстык сааттар отулуп, анда мугалим-окуучу-ата-эне арасында жакшы мамилелер болду.

         Жогоруда жасалган иштерди эске алуу менен томонкудой милдеттер алдыга коюлду:

Comments