СОЦ ПЕДАГОГДУН ИШИ

соц педагог.docx

  

“Бекитемин”

Мектептин директору

----------------------Жайлообаев. Ч. А. .

 

Бает орто мектебинин 2016- 2017 окуу жылындагы

 II  жарым  жылдык  учун  иш планы     

 

Иштин мазмуну

Мооноту

Жооптуу

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

Корсоткуч

 1

Каникул мезгилинде окуучулардын тартибине иликтоо жургузуу

январь

Соц педагог. Кл. жетекчилер

 Тунку рейддер  

Микрорайондор боюнча иш жургузулот

Тунку рейд учурундагы тартиптери каралат.

 2

“Мен жашагым келет” тегерек стол

январь

Соц педагог. Кл. жет

Планы, катышуу-

чулар

Кылмыштуулукту алдын – алуу иштери жургузулот

Жашоого кызыкчылыгы артат

3

“Милициянын жаш достору” кароо- сынакка катышуу

февраль

Соц педагог

Кароо- сынактын програм

масы

Окуучулар  мекенин коргоого багыт алышат

Патриоттуу-

лукка тарбияланат.

4

“Жакшы кыз жакадагы кундуз” сынак откоруу

Март

“Кыздар совети”

Кароо- сынактын планы

Кыздар маданияттуу болууга тарбияла-

нышат

Ыймандуу

лукка, адептуулукко  уйронушот

5

Кылмыштуулукту алдын- алуу максатында кечки рейддерди уюштуруу

дайыма

Соц педагог, ИДН кызматкери

Рейддин графиги

Микрорайондор боюнча рейд жургузулот

Рейд жургузулот, тартипке чакырылат

6

Окуучулардын жайкы каникулда ким кайда эс алат тууралуу  анкета жургузулот.

Май

Соц педагог, класс жетекчилер

Анкета

Анкеталар толтурулат

Окуучулар дын  ким кайда эс алуу учуру аныкталат

 

 

 

 

 

Соц пед:                                         Акматбаева. Д. Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Бекитемин”

Мектептин директору:

___________Ч. А. Жайлообаев

                                                                                                                        “______”______________

 

 Бает орто мектебинин социалдык педагогунун

 2016-2017 окуу жылы учун жылдык иш планы

 

 

 

План боюнча иш чаралар

Мооноту

Жооптуу

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

Корсоткуч

   1

Окуучулардын жалпы контингентин аныктоо:

5-10.09.

Соц.пед.

кл.жетек чилер

Тизмелер такталат

Аз камсыз, окууга тарт-баган окуучу-дын ж.б. тизмеси такталат. .

Окуучулардын тизмеси тузулот.

   2

Окуучулардын соц картасын тузуу.

5-17.09

Соц.педпгог

кл.жетек чилер

планы, тизмеси

Ар бир окуучуга соц карта тузулот. 

 Соц карта тузулот.

   3

Кылмыштуу-

лукту

 алдын алуу курамын тузуу.

5.09.

Соц.педпгог

 

тизме

Курам тузулот.

 Алдын алуу курам тузулот.

  4

Сабактан коп калтырган окуучулар менен иш алып баруу.

 дайыма

Соц.пед

кл.жетек чилер, парламент мучолору

Рейд

 Сабактан калган окуучунун себебин билуу.

Сабактан калган окуучунун уйуно барып, ата- энеси  менен суйлошуу рейд жургузулот

 

 

  5

Карылар кунуно карата акция уюштуруу

1-3.10.

 Тарбия завуч Парламент мучолру

 Эмгек шаймандары

Жардамга муктаж карыларга жардам корсотулот.

Парламент тарабынан жардам корсотулот.

 

  6

Налог салуу (рекет) зомбулугун болтурбоо жана алдын алуу

22.010.

 Соц. пед.Клас. жет

Чогулуш токтомдору.

Дебат сабактарды откоруу.

Налог салуу жаман кесепет экенин тушунот.

 

   7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

“Тамекинин жана банги заттын  зыяндуулугу”

 

 

“Оспурум” рейддерин жургузуу.

 

\

 

25.11.

 

 

 

 

Ай сайын

 

 

Класс жет,

 

 

 

 

 

 соц пед, ИДН, класс жет

Пландар

 

 

 

 

 

 

Рейддин графиги

Класстык сааттар  отулот

 

 

 

 

 

Рейд уюштурулат

Алкоголь жана наркоманиянын зыяндуулугун билишет.

 

 

 

Тунку рейддер жургузулот.

 

 

 

   9

“Кылмыштуу-

лукту болтурбоо максатында”

спорттук иш чараларды жургузуу

дайыма

Дене тарбия мугалими

Турдуу спорттук оюндар, жарыштар

Спорттук иш чаралар жургузулот.

Сергек жашоого багыт алышат

           

 

 

  10

“Опуртал” тобундагы балдар менен иштоо

Жыл бою

Соц пед, ИДН

Тизмеси тузулот.

“ Опуртал” тобундагы окуучулар аныкталат

Тарбиялык иштер жургузулот.

 

   11

Каникул мезгилинде окуучулардын тартибине иликтоо жургузуу

Чейрек сайын

Соц педагог. Кл. жетекчилер

 Тунку рейддер 

Микрорайондор боюнча иш жургузулот

Тартиптери онолот

 

    12

Суицид” коомдун койгойу-“Мен жашагым келет” тегерек стол

дайыма

Соц педагог. Кл. жет

 

15.09.

Соц. Пед. Кыздар совети. 

 

 

 

Тегерек стол

 Кыздар арасындагы кылмыш

туулукту алдын- алуу

Тушундуруу иштери жургузулот. .

   13

Окуучуларга “Терроризмди” алдын алуу жана ага каршы курошуу

дайыма

Соц педагог, ИДН кызматкери

План

Тегерек стол откорулот.

 Окуучулар “Терроризм” боюнча  кенири тушунук алышат.

 

   14

 Спорттук иш чараларды уюштуруу

апрель

Дене тарбия мугалими

Спорттук оюндун турлору

Окуучулар спорттун турлору менен машыгат

Спорттун турлору боюнча иш чара откорулот.

 

 

  15

Каникул учурундагы балдардын эс алуусун козомолдоо

май

Класс жетекчилер

Маалымат каттар жыйналат

Ата- энелери маалымат беришет

Ата-энелер жооптуу болушат.

 

 

 

Соц пед:                                             Акматбаева. Д. Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Бекитемин”

Мектептин директору: ___________Ч. А. Жайлообаев

 

 

 Соцпедагогдун 2015-2016-окуу жылы I-жарым жылдык учун иш планы

 

План боюнча иш чаралар

Мооноту

Жооптуу

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

Корсоткуч

1

“Риск”группа-

сындагы окуучуларды тактоо. Соц карта  тузуу.

сентябрь

Соц.пед.

кл.жетек чилер

карточкалар, пландар

Окуучулардын соц картасы  тузулот .

Карточкалар  тузулду

2

Кылмыштуу-

лукту

 алдын алуу кенешинин курамын тузуу

сентябрь

Соц.педпгог

кл.жетек чилер

планы, тизмеси

Курам тузулот

Кенештин курамы тузулду

3

 Жолдо журуу зрежелерин тушундуруу.

дайыма

Соц.педпгог

кл.жетек чилер

планы

Жолдо журуу зрежелерин билишет.

Тушундуруу иштери жургузулду.

4

ИДН кызматкерлери менен бирдикте иш алып баруу

дайыма

Соц.педпгог

кл.жетек чилер

пландар

ИДН кызматкери менен иш жургузулот.

ИДН  кызматкеринин кенешин угууу, биргеликте иш алып барылат.

5

Сабактан коп калтырган окуучулар менен иш алып баруу.

 дайыма

Соц.педпгог

кл.жетек чилер, парламент мучолору

пландар

Ата- энелери менен иш жургузуу

Сабактан калган окуучунун уйуно барып, ата- энеси  менен суйлошуу жургузулот

 

 

6

Ата- энелер , класс жетекчилер, ИДН кыз- и м енен бирдикте рейддерге чыгуу

Даталуу кундору

Соц. пед клж жет, ата- энеле

 

 

 

 

Рейд жург графиги.

Микрорайондор б-ча рейд жургузулот.

Ар кандай тартип бузуулар катталат.

 

7

Налог салуу зомбулугун болтурбоо жана алдын алуу

жыл бою

 Соц. пед.Клас. жет

Чогулуш токтомдору.

Дебат сабактарды откоруу.

Налог салуу жаман кесепет экенин тушунот.

 

8

 

 

 

 

Алкоголь жана наркоманиянын зыяндуулугу

ноябрь

Класс жет,

Пландар

Класстык саттарды отуу.

Алкоголь жана наркоманиянын зыяндуулугун билишет.

9

“Кылмыштуу-

лукту болтурбоо максатында”

спорттук иш чараларды жургузуу

дайыма

Дене тарбия мугалими

Турдуу спорттук оюндар, жарыштар

 

Сергек жашоого багыт алышат

10

Жардамга муктаж уй- булолорго жардам корсотуу

октябрь

Парламент

Эмгек шаймандары

Жардамга муктаж уй- булолордун уйлору.

Кузгу жыюу иштерине жардам берилет.

 

 

                                    Соц пед :                                                             Акматбаева.Д.Т.

 

“Бекитемин”

Мектептин директору

Жайлообаев. Ч. А. .

 

Бает орто мектебинин 2015- 2016  окуу жылындагы

 II  жарым  жылдык  учун  иш планы         

 

Иштин мазмуну

Мооноту

Жооптуу

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

Корсоткуч

 1

Каникул мезгилинде окуучулардын тартибине иликтоо жургузуу

январь

Соц педагог. Кл. жетекчилер

Рейд

Микрорайондор боюнча иш жургузулот

Тартиптери онолот

 2

“Мен жашагым келет” тегерек стол

январь

Соц педагог. Кл. жет

Планы катышуу

чулар

Кылмыштуулукту алдын – алуу иштери жургузулот

Жашоого кызыкчылыгы артат

3

Кооптуу окуучулардын жана уй- булолордун тизмесин тактоо

февраль

Соц педагог

Иш кагазга тушурулот

Кооптуу уй- булолорго алдын- алуу иштери жургузулот

Кооптуу деп эсептелген уй- було жана окуучулар такталат

4

“Кызгалдак ”кыздар уюму менен иш алып баруу

февраль

“Кыздар ”советинин торайымы

Жыйналыш, планы

Кыздардын тартиби боюнча иш жургузулот

Кыздар ыймандуу лукка тарбияланат

5

“Жакшы кыз жакадагы кундуз” сынак откоруу

Март

“Кыздар совети”

Кароо- сынактын планы

Кыздар маданияттуу болууга тарбияла-

нышат

Ыймандуу

лукка, адептуулукко  уйронушот

6

Окуучуларды спорттук иш чараларга катыштыруу

Апрель

Ден тарбия мугалими, класс жетекчилер

Мелдештин   планы

Мелдештерге катышат

Ден- соолуктарын чындашат, сергектикке тарбияла-нышат

7

Кылмыштуулукту алдын- алуу максатында кечки рейддерди уюштуруу

дайыма

Соц педагог, ИДН кызматкери

Рейддин графиги

Микрорайондор боюнча рейд жургузулот

Рейд жургузулот, тартипке чакырылат

8

Окуучулардын жайкы каникулда ким кайда эс алат тууралуу  анкета жургузулот.

Май

Соц педагог, класс жетекчилер

Анкета

Анкеталар толтурулат

Окуучулар дын  ким кайда эс алуу учуру аныкталатБАЛДАР ҮЧҮН ЮСТИЦИЯ

 

11-глава

Мыйзам менен чатагы бар балдарды коргоонун өзгөчөлүктөрү

 

86-берене. Ювеналдык юстиция түшүнүгү

 

Өзүнө укук бузуулардын алдын алуу, сот адилеттигин жүргүзүү, алардын өнүгүшүнүн жыныстык-курактык, акыл-эстик, дене-бой жана психикалык өзгөчөлүктөрүн эске алып, мыйзам менен чатагы бар балдарга карата социалдык реабилитациялоо жана реинтеграциялоо маселелерин өзүнө камтыган иш-чаралардын тутуму ювеналдык юстиция деп түшүнүлөт.

 

87-берене. Мыйзам менен чатагы бар, ошондой эле жабырлануучу же

күбө болуп саналган балдардын укуктарынын жана

мыйзамдуу кызыкчылыктарынын кепилдиктери

 

1. Мыйзам менен чатагы бар, ошондой эле жазык иши боюнча жабырлануучу же күбө болуп саналган ар бир балага анын купуялыктын шарттарын жана анын адамдык беделин кандайдыр бир түрдө кемсинтүүнү болтурбаган ага карата сыйлап мамиле жасоону кошуп алганда, ага укуктарынын жана мыйзамдуу таламдарынын ишке ашырылышына кепилдик берилет.

2. Мыйзам менен чатагы бар балага карата балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмү тарабынан баланы реабилитациялоо боюнча иш-чаралардын планы иштелип чыгылат.

3. Бөгөт коюу чарасы түрүндө камакка алууну, ошондой эле эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны тандап алуу балдарга карата акыркы чара катары гана колдонулат.

4. Укук бузуу жасаган балага карата жазык-процесстик мыйзамдар менен каралган тарбиялоо мүнөзүндөгү сотко чейинки чаралар мыйзам менен чатагы бар баланы реабилитациялоо боюнча иш-чаралардын планынын негизинде кабыл алынууга тийиш.

Көрсөтүлгөн план адвокат (коргоочу) менен макулдашуу боюнча балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмү тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.

Эгерде тарбиялоо мүнөзүндөгү сотко чейинки чараларды колдонуунун жүрүшүндө бала оңолгондугу жана коомдук коркунучтуулугунан арылгандыгы белгиленсе, ага карата жазык же администрациялык өндүрүш жазык-процесстик мыйзамдар менен белгиленген тартипте токтотулушу мүмкүн.

 

88-берене. Ювеналдык юстиция тутуму

 

1. Ювеналдык юстиция тутуму төмөнкү органдардын жана мекемелердин өкүлдөрүнөн турат:

1) ювеналдык юстиция боюнча ведомстволор аралык координациялык кеңештин;

2) балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын;

3) Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин);

4) прокуратура органынын;

5) жашы жетпегендердин иштери боюнча адистештирилген соттун;

6) ички иштер органдарынын;

7) адвокаттык мекемелердин;

8) саламаттык сактоо органынын;

9) билим берүү органынын;

10) социалдык камсыздандыруунун мамлекеттик органынын;

11) жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумдун ишинин маселелери боюнча мамлекеттик органдын;

12) эмгек, иш менен камсыз кылуу жана миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын;

13) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын;

14) мыйзам менен чатагы бар жашы жетпегендер үчүн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес борборлордун.

2. Мыйзам менен чатагы бар балдар менен иштөөчү бардык кызматкерлер ювеналдык юстиция жаатындагы маселелер боюнча атайын даярдыктан өтүүгө тийиш.

 

89-берене. Ювеналдык юстиция боюнча ведомстволор аралык

координациялык кеңеш

 

1. Ювеналдык юстиция боюнча ведомстволор аралык координациялык кеңеш Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдында түзүлөт. Кеңеш жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

2. Кеңештин иши Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты тарабынан камсыз кылынат.

 

90-берене. Ювеналдык юстиция тутумунун иштөө принциптери

 

Ювеналдык юстиция тутумунун иштеши төмөнкү принциптерге негизденет:

жашы жетпегендердин арасында укук бузуулардын алдын алуунун;

анын мыкты өнүгүшү үчүн жашы жетпегенди ар тараптуу социалдаштыруу жана реинтеграциялоо үчүн шарттарды түзүүнүн;

жашы жетпегенди тарбиялоонун жагымдуу жана табигый чөйрөсүн түзүү үчүн үй-бүлөгө мамлекеттик көмөк көрсөтүүнүн;

ювеналдык юстиция тутумун түзүүчү институттардын өз ара аракеттенүү жол-жоболорунун бүдөмүксүздүгүнүн;

ювеналдык юстиция тутумунун аракеттерин координациялоонун;

ювеналдык юстиция тутумунда маалыматтын ачыктыгынын жана жеткиликтүүлүгүнүн;

мыйзам менен чатагы бар жашы жетпегендерге карата сот адилеттигин жүргүзүүдө зомбулуктун бардык түрлөрүнө тыюу салуунун жана аларды болтурбоонун;

мөөнөтүн чектөөнү эске алуу менен эркиндигинен ажыратууну акыркы чара катары колдонуунун;

эркиндигинен ажыратылган (камакка алынганды кошуп алганда) жашы жетпегенге андан ары реабилитациялануу жана социалдык реинтеграциялануу үчүн тарбиялык, психологиялык, медициналык жардам көрсөтүүнүн;

жашы жетпегендин эң мыкты таламдарын сактоонун;

жашы жетпегенге мыйзамсыз жана негизсиз эркиндигинен ажыратууну колдонууга тыюу салуунун;

укук бузуу жасаган жашы жетпегенге карата таасир көрсөтүүнүн альтернативдүү чараларын колдонууга тыюу салуунун;

жашы жетпегенге карата кыйноолорду, катаал, адамкерчиликсиз же кемсинткен мамилелерди же жаза колдонууга тыюу салуунун;

ювеналдык юстиция тутумунун ишиндеги купуялыктын шарттарын сактоонун.

 

91-берене. Ювеналдык юстиция тутумун материалдык-техникалык жана

каржылык камсыз кылуу

 

1. Ювеналдык юстиция тутумуна кирген мамлекеттик органдарды материалдык-техникалык жана каржылык камсыз кылуу республикалык бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырылат.

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ювеналдык юстиция тутумуна кирген органдарын материалдык-техникалык жана каржылык камсыз кылуу жергиликтүү бюджеттердин эсебинен жүзөгө ашырылат.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ювеналдык юстиция органдарын жана уюмдарын уюштуруучулук, каржылык жана маалыматтык ресурстар, ошондой эле тиешелүү усулдук база менен камсыз кылат.

4. Ювеналдык юстиция тутумунун ишинде бюджеттен тышкаркы каржылоо каражаттарын тартуу үчүн социалдык тапшырыктын, мамлекеттик гранттар менен эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдардын гранттары пайдаланылышы мүмкүн.

 

 

Comments