СОЦ ПЕДАГОГДУН ИШИ

 

 

“Бекитемин”

Мектептин директору: ___________Ч. А. Жайлообаев

 

 

 Соцпедагогдун 2015-2016-окуу жылы I-жарым жылдык учун иш планы

 

План боюнча иш чаралар

Мооноту

Жооптуу

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

Корсоткуч

1

“Риск”группа-

сындагы окуучуларды тактоо. Соц карта  тузуу.

сентябрь

Соц.пед.

кл.жетек чилер

карточкалар, пландар

Окуучулардын соц картасы  тузулот .

Карточкалар  тузулду

2

Кылмыштуу-

лукту

 алдын алуу кенешинин курамын тузуу

сентябрь

Соц.педпгог

кл.жетек чилер

планы, тизмеси

Курам тузулот

Кенештин курамы тузулду

3

 Жолдо журуу зрежелерин тушундуруу.

дайыма

Соц.педпгог

кл.жетек чилер

планы

Жолдо журуу зрежелерин билишет.

Тушундуруу иштери жургузулду.

4

ИДН кызматкерлери менен бирдикте иш алып баруу

дайыма

Соц.педпгог

кл.жетек чилер

пландар

ИДН кызматкери менен иш жургузулот.

ИДН  кызматкеринин кенешин угууу, биргеликте иш алып барылат.

5

Сабактан коп калтырган окуучулар менен иш алып баруу.

 дайыма

Соц.педпгог

кл.жетек чилер, парламент мучолору

пландар

Ата- энелери менен иш жургузуу

Сабактан калган окуучунун уйуно барып, ата- энеси  менен суйлошуу жургузулот

 

 

6

Ата- энелер , класс жетекчилер, ИДН кыз- и м енен бирдикте рейддерге чыгуу

Даталуу кундору

Соц. пед клж жет, ата- энеле

 

 

 

 

Рейд жург графиги.

Микрорайондор б-ча рейд жургузулот.

Ар кандай тартип бузуулар катталат.

 

7

Налог салуу зомбулугун болтурбоо жана алдын алуу

жыл бою

 Соц. пед.Клас. жет

Чогулуш токтомдору.

Дебат сабактарды откоруу.

Налог салуу жаман кесепет экенин тушунот.

 

8

 

 

 

 

Алкоголь жана наркоманиянын зыяндуулугу

ноябрь

Класс жет,

Пландар

Класстык саттарды отуу.

Алкоголь жана наркоманиянын зыяндуулугун билишет.

9

“Кылмыштуу-

лукту болтурбоо максатында”

спорттук иш чараларды жургузуу

дайыма

Дене тарбия мугалими

Турдуу спорттук оюндар, жарыштар

 

Сергек жашоого багыт алышат

10

Жардамга муктаж уй- булолорго жардам корсотуу

октябрь

Парламент

Эмгек шаймандары

Жардамга муктаж уй- булолордун уйлору.

Кузгу жыюу иштерине жардам берилет.

 

 

                                    Соц пед :                                                             Акматбаева.Д.Т.

 

Comments