МЕКТЕП РЕЖИМИ


           Ысык-Көл районунун  Бает  жалпы орто билим берүү мектебинин  2020-2021-окуу  жылы үчүн иштөө регламенти .  

                        Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү уюмдары жөнүндөгү жалпы Жобонун , Санэпидемстанциясынын нормалары ,  Кыргыз Республикасынын билим берүү  жана  илим министрлигинин  иштөө регламенти жөнүндөгү көрсөтмөсүнүн , мектептин Уставынын жана окуучулар үчүн ички эрежелердин негизинде түзүлдү.

Окуу жылы:

I .1 класс — 33 окуу жумасы ;

2-4 класстарда- 34 окуу жумасы

5 - 11 класстар — 34, 36  окуу жумасы ;

II . I –чейрек : 2015 жылдын 1-сентябрынан   - 2015 жылдын 4 -ноябрына чейин.

Күзгү каникулдар .5 күн- 2015 жылдын  4- ноябрынан  - 2015 жылдын  8- ноябрына чейин

II чейрек:  09.11.2015 -  31.12.2015 ж.  чейин

Кышкы каникул: 25 күн,  01.01.2016 ж- 24.01.2016 ж. чейин

1-класстар үчүн кошумча каникул: 2016 жылдын  8 февралынан -  15- февралына чейин

III чейрек:  2016-жылдын  25 январынан  - 2016 жылдын 17- мартына чейин.

Жазгы каникул : 5-күн, 2016 жылдын 17- мартынан – 2016 жылдын 22- мартына чейин .

IV чейрек : 2016 жылдын 24- мартынан  - 2016 жылдын 27- майына чейин

Окуу жылын аяктоо:

27 май 2016 жыл

III. Башталгыч класстар беш күндүк окуу жүктөмү менен иш алып  барат.                                             

II, III баскычтар алты күндүк окуу жүктөмү менен иш алып барат

IV. Сабактын узактыгы :

 1- класстарда40 минута.

2-11 класстарда-45 минута.

V. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын  31- майындагы №270 токтому менен бекитилген ”Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөөнүн тартиби жөнүндөгү  Нускаманын  5.1 бөлүмүнө ылайык мугалимдин эмгек акысы  каникул күндөрү сакталып турат.

VI. Эмгек тажрыйбасы 5-8 класстарда күнүнө эки сааттан, 10-класстарда күнүнө  үч академиялык  саат менен өткөрүлөт. Эмгек практикасынын тартиби мектептин педагоги- калык кеңешмеси менен такталат жана бекитилет.

VI. 2020-2021 окуу жылы үчүн сабактардын ирети (тиркелет)                                                                       

VIII. Сабактар арасындагы  тыныгуу  убакыттары

            I-смена                                                         

1 сабак -8.30-9.15

2 сабак – 9.20-10.05

3сабак - 10.10-10.55

4 сабак -11.05-11.50

5 сабак  -11.55-12.40

6 сабак - 12.45-13.30

IX. Сабактардын башталуу убактысы жай мезгилинде эртен мененки саат 8.00 башталат.

Кыш мезгилинде саат  8. 30 башталат.

 

                                                                                                                           Бекитемин»

                                                                                                                   Мектептин директору:

                                                                                                                   ______Ч.А.Жайлообаев

                                                                                                                   «___»________2020-ж

 

 

 

 

 

Бает орто мектебинин 2020-2021-окуу жылы сабактар аралык конгуроолордун берилиш убагы.

 

 

 

Сабактардын

ирээти.

Сабак учуру.

Тыныгуу

убакыты

1-сабак

8.30-9.15.

9.15-9.20.

2-сабак

9.20-10.05.

10.05-10.10.

3-сабак

10.10.-10.55.

10.55.-11.05.

4-сабак

11.05.-11.50.

11.50.-11.55.

5-сабак

11.55.-12.40.

12.40.-12.45.

6-сабак

12.45.-13.30.

13.30.-13.35.

 

Comments