НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

&   Z    &   Z  &

 Жаш мугалимдер менен иштөө.

 

 

Иш чаралар

 

айы

жоопту

1.

Жаш мугалимдерди иш менен камсыз кылуу.

Наасатчы мугалимдерди бекитүү

 

сентябрь

 

директор

2.

Календардык жана сабактын планын түзүү боюнча маалымат берүү.

 

сентябрь

 

Завуч

3.

Жаш мугалимдердин иштерин баалоо, жардам берүү.

дайыма

 

Завуч

 

4.

Жаш мугалимдердин сабагына катышуу.

дайыма

Администр.

Наасатчы муг.

 

5.

Тегерек стол. Жаш мугалимдердин өзз билимин көтөрүү.

декабрь

администрация

6.

Семинар. Сабакта жаңы технологиянын түрлөрүн колдонуп өтүү.

декабрь

администрация

7.

Начар окууган окуучулар менен иштей билүү

январь

администрация

8.

Өз ара сабакка катышуу жана анализ берүү

дайыма

администрация

9.

Тегерек стол. Өзүмдүн  кесиптештеримен эмнени үйрөндүм?

Май

администрация

 

 


Устаты

Кун сыяктуу нур чачса,

Шакирти

Гул сымал бажырайып

Ачылат.

 

 

 

Жаш адистин

аты жөну.

Адистиги

Насаатчы

Наасатчынын

адистиги

1.

Абдысырова Э.К.

Башталгыч класстарынын мугалими

Көккөзова Ш.И.

Башталгыч класстарынын мугалими

2.

Сабырбекова Р.С.

Орус тили мугалими

Осмоналиева Б.К.

Кыргыз тили жана адабияты мугалими.

3.

4.

5.

Comments