БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАР (1-4 класстар)

2020-2021 жылы үчүн расписаниеси

 

1-класс мугалими: Көккөзова Ш.И.

 

 

Дүйшөмбү

Шейшемби

Шаршемби

Бейшемби

Жума

Математика

Жазуу

Математика

Математика

Жазуу

Алиппе

Алиппе

Жазуу

Мекен таануу

Алиппе

Орус тил

Математика

Адеп

Музыка

Дене тарбия

Турмуш тир

Дене тарбия

Орус тил

Корком онор

Орус тил

 

 

 

 

 

 

2-класс мугалими: Дюшенбиева Э.К.

 

Дуйшомбу

Шейшемби

Шаршемби

Бейшемби

Жума

Кыргыз тил

Математика

Адабий окуу

Кыргыз тил

Адабий окуу

Математика

Адабий окуу

Математика

Адабий окуу

Орус тил

Мекен таануу

Кыргыз тил

Орус тил

Математика

Математика

Орус тил

Корком онор

адеп

Музыка

Дене тарбия

 

Турмуш тир

 

Дене тарбия

 

 

 

3-класс мугалими: Иманалиева К.К.

 

Дуйшомбу

Шейшемби

Шаршемби

Бейшемби

Жума

Кыргыз тил

Чет тил

Адабий окуу

Математика

Адабий окуу

Математика

Корком онор

Математика

Чет тил

Математика

Орус тил

Турмуш тир

Орус тил

Адабий окуу

Музыка

Адеп

Кыргыз тил

Мекен таануу

Математика

Орус тил

Дене тарбия

Математика

Дене тарбия

Кыргыз тил

 

 

Адабий окуу

 

 

 

 

Даярдоо классы: Абдысырова Э.К.

 

Дуйшомбу

Шейшемби

Шаршемби

Бейшемби

Жума

ЖМТК констр

Айлана чойро

Сабат ачуу

Айлана чойро

ЖМТК констр

Кеп остуруу

Сабат ачуу

ЖМТК констр

Сабат ачуу

Кеп остуруу

Дене остуруу

аппликация

Дене остуруу

Сурот тартуу

Дене остуруу

Comments