МЕКТЕПТИН ИЧКИ КОНТРОЛУ

  

  V.Ички көзөмөл:

Метод бирикмелердиын жумалктарын ар бир айга отулушун, жаш мугалимдерге насаатчылардын жардамын, озун-озу башкаруу уюмунун иши, журналдардын толтурулушу, окуучулардын окуу куралдарынын сакталышы, мектеп ичинде олимпиадалар, таланттуу окуучулар менен иштоо иштери козомолго алуу пландаштырылган.

Жыл ичинде интеллектуалдык марафон,олимпиадалар,класс аралык сынактар откорулду.                                                                                                                                       Ар бир усулдук бирикмелер: кыргыз тили, гуманитардык, башталгыч класс, табигый-математикалык, табигый-эстетикалык бирикмелердин жумалыктары отулду:

1. Ачык сабактар

2. Дептерлердин абалы: кундолук,жазуу дептерлеринин абалы текшерилип турду.

3. Контролдук иштер, тест, диктанттар алынды.

Кыргыз тили мугалими Осмоналиева Б. башталгыч класстар мугалимдери Дюшембиева Э. Коккозова, тарых мугалими Жайлообаев Ч. биология мугалими Искакова К. музыка мугалими Акматбаева Д. математика мугалими Осмонканова С. корком онор мугалими Усупова Р. чет тили мугалими Бикиева А. сабактарынын берилиши, дептерлерини абалы, контролдук иштеринин жыйынтыгы жакшы деп табылды. башт кл. мугалимдери Шаршенбиева Н.Иманалиева К. окууну сырттан окугандыгына байланыштуу ар бир мугалимдин ыкмалары менен таанышты.

Башталгыч класстарынын жумалыгы жыйынтыгы:

1. Ачык сабактарга катышуу

2. Контролдук иштер алынды

3. Жумалыктын жыйынтыгы чыгарылды.

2-кл. жыйынтыгы:

билим сапаты математикадан 56,6%

                         кыргыз тилинен 37,7%

         окуу техникасы 75%

3-кл. жыйынтыгы:

билим сапаты математикадан 70%

                         кыргыз тилинен 50%

         окуу техникасы 50%

4-кл. жыйынтыгы:

билим сапаты математикадан 68%

                         кыргыз тилинен 37,7%

         окуу техникасы 47%

Жумалыктын жыйынтыгы боюнча 1-орунду 3-класс, 2-орунду 2-класс, 3-орунду 4-класс ээледи.

 Август айында мектептин жаны окуу жылына даярдыгы, санитардык-гигиеналык режимдин, техникалык коопсуздуктун сакталышын, окуу кабинеттердин абалын, ашкананын жана окуу китептеринин абалы каралды. Чарба иштери боюнча директордун орун басары отчет берди.

1. 1-4-кл. окуучулары учун тамактанууну уюштуруу; 2014-2015-окуу жылында мектептин 1-4-классынын 40 окуучусу кунуно 1ден булочка, кургатылган(сгущенка)  сут  жана чай менен камсыз болуп турушту.  булочканын сапатына жана коломуно конул бурулуп турду.Тамактандырууга милдеттуу ашпозчу Сарбагышева С. ар бир класстын кружка менен камсыздалышын козомолдоп турду. Тамактануу боюнча отчеттор ай сайын убагында  тапшырылып турду. Ашканада санитардык-гигиеналык абалы боюнча медициналык рейддер оз убагында жургузулуп турду.

2. Мектепте класс комплектисин жургузуу; 5-сентябрга карата ар бир класстын жетекчилери окуучулардын тизмесин такташты жана отчет беришти. Отчет боюнча 2014-2015-окуу жылына 129 окуучу, анын ичинен 82 кызы кабыл алынды.

3.Календарлык тарбиялык пландардын бекитилиши, класстык журналдардын толтурулушун козомолдоо; Ар бир мугалим оз предметтери боюнча календарлык тарбиялык пландарын окуу завучуна текшертип, директорго бекиттиришти. Ар бир класс жетекчиге класстык журналдар таратылып, анын туура толтурулушуна окуу завучу козомол кылды.

4.Окуучулардын китеп менен камсыз болушу, китепкананын жана китептердин абалы; Сентябрь айында бардык класстарга китептер таратылып, окуучуларга 1254 китеп -93% берилди. Жетпейт 655 китеп, б.а. 7%.  11-класста  физика китеби жок.

5. Кружоктордун, дежурствонун уюштурулушу; Мектепте жаны окуу жылында ар бир предмет боюнча кружоктор уюштурулуп, расписаниеси тузулду, пландар бекитилди.  Ай сайын кружоктун жетекчилери кружоктун катышуучулары менен иш алып барышты. Мисалы, чет тил мугалими Бикиева А. кружоктук иштеринде окуучуларды англисче суйлоого уйротуудо жомокту сахналаштырып, коптогон кызыктуу кечелерди откорду.

6. Жаш мугалимдер менен иш алып баруу; мектепте 4 жаш мугалим эмгектенет. Алар:

1.Шаршенбиева Н башталгыч класстын  мугалими

 2. Иманалиева К. башталгыч кл насаатчысы Көккөзова Ш.жана Дуйшембиева Э. Жаш адистер менен азыркы учурдагы сабакка коюлган талаптар менен тааныштыруу менен билимге болгон кызыгуусун арттыруу үчүн диспут,тегерек столдор өтүлүп турду.

7. Коп балалуу, жетишпеген уй-булолор жонунда жалпы маалымат; мектепте соцпедагог  коп балалуу, жетишпеген уй-булолор жонунда жалпы маалымат берилип турду. Мектеп боюнча жарым  жартылай жетимдер 11 окуучу,

социалдык жетимдер 5 окуучу, көп балалуу үй-бүлөөдө жашаган балдар 10, жетишпеген уй-булодо жашаган окуучулардан 2. 

8. Мектептин ички учетунда алынган балдардын сабакка жетишуусун козомолдоо;  Мектеп боюнча 10 окуучу ички көзөмөлгө алынган жана аларга өзүнчө дело ачылып, ата-энелери менен байланышып турулду. Тартиптери оңолду, ички көзөмөлдөн алынган.

9. Дептер, кундолуктордун абалы, мектептин кышкы жылуулук сезонуна даярдоо иштери; Ар бир метод бирикменин жетекчилери менен окуу завучу циклограмма боюнча дептер, кундолуктордун абалдары текшерилип турду, кобунчо башталгыч класстардын окуучуларыныны кол жазмалары боюнча иштер жургузулсун деген корсотмолор берилди.

10. Пед.консилиум 9-класстын окуучуларынын сабактарга катышуусу;

9-класста 18 окуучу окуйт. Сабакка катышуу боюнча начарлап кеткендигине байланыштуу 1-2-чейректе ударниктердин саны 2 болду. Пед.консилиум отулгондон кийин ар бир окуучунун ата-энеси сабактарга катышып, 3-4-чейректе ударниктердин саны кобойду.

11. Райондук олимпиадага даярдыктарды коруу; Мектеп ичинде олимпиада  өтүлдү. Класс аралык тесттер жана жазуу иштери  алынды. Ар бир предметтерден окуучулардын билим сапатын текшерүү көзөмөл болуп турду. Окуучулар райондук олимпиадага география, тарых, адам жана коом, англис тили, кыргыз тили, математика жана физикадан катышып келишти,Чет тилинен 3-орунга  ээ болдук.                                 Кийинки окуу жылына райондук жана областтык  олимпиададан корсоткуч корсотуу максатында милдеттенмелер кабыл алынды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекитемин

Мектептин директору:

__________Ч.Жайлообаев

 

Бает орто мектебинин

 ички көзөмөлдүн планы

2015-2016-окуу жылы

Сентябрь

Иштин мазмуну

Жооптуулар

Кайда каралат?

1

Жаш мугалимдерге усулдук жардам. Сабактарына катышуу

Администрация

Бирикме башчылары

Насаатчылар

 

Усулдук кенешмеде

2

Мектеп китепканасындагы  окуу  китептердин жетиштүүлүгү көзөмөлдө

Китепкананын башчысы Иманалиева К

Директор алдындагы

Кенешмеде

3

Окуучулардын сабакка катышуусун 

Акматбаева Д.

Осмонканова С.

 

Директор алдындагы

Кенешмеде

4

Таланттуу окуучулардын ийримдерин уюштуруу, планын иштеп чыгуу

Осмонканова С.

Акматбаева Д.

Ийрим жетекчилери

Директор алдындагы

Кенешмеде

5

Кылмыштуулукту алдын-алуу боюнча иш-чаралардын абалы

Администрация

Соц.педагог

Кл. жетекчилер

Ондуруштук

кенешмеде

6

5-класстын окуучуларынан жазуу иштерин алуу (математика,кыргыз тили,орус тили)

Осмонканова С.

Мамбетова С.

Ашымова Н.

Ордоков К.

Усулдук кенешмеде

7

Эне тилим – эне сутум

жумалыгын ӨткӨрүү

Осмонканова С.

Акматбаева Д.

Кыргыз тил мугалимдери

Кл. жетекчилер

Директор алдындагы

Кенешмеде

8

Кыздар менен иш алып баруу

Соц.педагог

Энелер коому

 Ондуруштук

кенешмеде

 

 

 

 

 

 

Октябрь

Иштин мазмуну

Жооптуулар

Кайда каралат?

1

Башталгыч класстар бирикмесинин жумалыгы

Дюшембиева Э.

Бирикме мучолору

Усулдук кеңешмеде

2

Мектеп ашканасыныны абалын көзөмөлдөө

Сарбагышева С.

Админстративтик

кенешмеде

3

1-11 класстардын ден соолук абалын текшеруу

Фап кызматкери

Директор алдындагы

Кенешмеде

4

Окуучулардын сабакка катышуусун  көзөмөлдөө

Акматбаева Д.

Осмонканова С.

Директор алдындагы

Кенешмеде

5

Сабактардан 1-чейрек учун контролдук иштерди алуу.

1-чейректин жыйынтыгы, окуучулардын билим сапатынын мониторинги

Осмонканова С.

2-11-класстар

Пед. кенешмеде

Ноябрь

1

Окуучулардын дневник, жазуу дептерлерин, тесттик, дил баян, текшеруу иш дептерлеринин текшерилиши

Администрация

Пед кенешмеде

2

Кыргыз тили усулдук бирикменин предметтик  жумалыгын өткөрүү

Осмонканова С

Усулдук бирикменин жетекчиси

Усулдук бирикменин кенешмеси

3

Класстык журналдарды текшеруу

Жайлообаев Осмонканова С.

Акматбаева Д.

Ондуруштук.кенешмеде

4

Мунозу оор окуучулар менен иш алып баруу

Акматбаева Д.

 

Пед кенешмеде

5

Окуучулардын сабакка катышуусун  козомолдоо

Акматбаева Д.

Осмонканова С.

 

Директор алдындагы

кенешмеде

6

Табигый-математикалык усулдук бирикменин жумалыгы

Осмонканова С

Усулдук бирикменин жетекчиси

Усулдук бирикменин кенешмеси

 

Декабрь

1

Табигый илимдер усулдук бирикменин жумалыгы

Осмонканова С

Усулдук бирикменин жетекчиси

Усулдук бирикменин кенешмеси

2

2-4-кл. окуучулардын негизги сабактардан билим сапаты, окуу техникасы жана окуп,тушунуусу

Усулдук бирикменин жетекчиси

Усулдук кенешмеде

3

Дневниктердин абалы, окуу куралдарынын сакталышы

Акматбаева Д.

Ондуруштук кенешмеде

4

1-жарым жылдык боюнча административдик текшеруу иш алуу

Мектептин директору

Окуу завучу

Директор алдындагы кенешмеде

 

Гуманитардык усулдук бирикменин жумалыгы

Усулдук бирикменин жетекчиси

Усулдук кенешмеде

 

Январь

1

Класстык журналдардын, окуучулардын оздук делолорун текшеруу

Осмонканова С.

 

Директор алдындагы кенешмеде

2

5-6-кл. окуучуларынын окуу техникасы жана окуп, тушунуусу

Кл.жетекчилер,

кыргыз тилчилер

Усулдук кенешмеде

3

Гуманитардык бирикменин жумалыгы

Бирикме мучолору

Усулдук кенешмеде

4

Окуучулардын лаб.прак. иш дептерлерин текшерүү

Усулдук бирикменин жетекчиси

Усулдук бирикменин кенешмеси

5

Класстык сааттардын отулушун козомолдоо

Акматбаева Д.

 

Кл.жетекчилер кенешмесинде

 

 

 

 

 

 

                                                   Февраль

1

Талантуу жана жондомдуу окуучулар менен иш алып баруу “XXI кылымдын интеллектуалы» кароо-сынагын откоруу жана райондук сынакка катышуу

Администрация жана мугалимдер

Усулдук кенешмеде

2

Кыргыз тили жана адабияты сабактарынын берилиши

      Жайлообаев Ч

Осмонканова С.

Акматбаева Д.

Директор алдындагы

Кенешмеде

3

Табигый математикалык усулдук бирикмесинин жумалыгы

Бирикменин мучолору

 

Усулдук

Кенешмеде

                                                   Март

1

Дене тарбия, АЧД, музыка сабактарынын берилиши

Осмонканова С.

 

Усулдук бирикмеде

2

Бутуруучу класстарында кыргыз тили, адабият, орус тили, адабият, математика сабактары боюнча экзамендик жазуу иштерин алуу

Администрация,

мугалимдер

Директор алдындагы кенешмеде

3

Табигый-илимдер усулдук бирикменин жумалыгы

Бирикме мучолору

Усулдук кенешмеде

 

 

 

 

 

                                                    Апрель          

1

Көчүрүү  жана бүтүрүү экзамендерине даярдык көрүү

Осмонканова С

 

Директор алдындагы

Кенешмеде

 

Гуманитардык усулдук бирикменин жумалыгы

Усулдук бирикменин жетекчиси

Усулдук кенешмесинде

2

3-чейректин жыйынтыгын чыгаруу, окуучулардын билим сапатынын мониторингин талкуулоо

Администрация

Пед.кенешмеде

3

Башталгыч класстар жумалыгы

Усулдук бирикменин жетекчиси

Башталгыч класстар кенешмесинде

                                                        Май

1

Жазуу иштери боюнча административдик текшеруу иштерин алуу

Усулдук бирикменин жетекчиси

Усулдук бирикменин кенешмеси

2

Жыйынтыктоо аттестациясына жана кочуруу экзамендерине даярдык коруу

Администрация

Мугалимдер

Директор алдындагы кенешмеде

3

Окуу-тарбия иштерине анализ чыгаруу

 

Осмонканова С.

Акматбаева Д.

Педагогикалык

Кенешмеде

Июнь

1

Жыйынтыктоочу аттестациялоо

Администрация

Педагогикалык

Кенешмеде

2

Куболук жана аттестаттарды толтуруу

Администрация

Административдик

Кенешмеде

3

Окуу-тарбия иштерди талдоо жана жаны окуу жылынын иш планын тузуу

Жайлообаев Ч

Осмонканова С.

Акматбаева Д.

Административдик

Кенешмеде

 

 

 

Comments