МЕКТЕП ПАСПОРТУ


 

Бает орто мектебинин паспорту.

2014-2015  окуу жылы боюнча

   Киришуу:   Мектеп Ысык-Кол районундагы Бает айылында жайгашкан                                    Мектептин имараты 1989-ж. салынган

Жылытуу электр менен. Туалет сыртта

Спорт зал – жок, актовый зал 85 м 2, Ашкана иштейт

Окуу китептери – 76% камсыз

Мебель – 100 комплект, бирок эски. Компьютердик класс – 1                                                     (13 компьютер, 3 комьютер эски, окутууга мумкун эмес)

Телевизор – 3, видео – 1, проектор – жок, сканер, ксерокс - иштейт

Ашкана арендада эмес. Ашкана абалы: канааттандырарлык

Ата-энелер комитетинин торайымы:  Касымбекова Э.                                                                                                                                                              2014-2015-окуу жылында жалпы билим берүүчү Бает орто мектебинде 1-2-3-баскычтагы класстар базистик окуу планы менен окуду.

Окутуу тили: кыргыз

Этникалык составы: кыргыз  100%

Класс комплекти:   1-4 кл.- 4,   5-9 кл. – 5,    10-11 кл. – 2.

Окуучулардын саны: 68 кыздар, 65 балдар, 133 баары.

Жакыр үй-бүлөөдөн: 2

Орточо муктаждыкка ээ болгон балдар: 10

Тартиби оор балдар: 4

ИДНдин учетунда: 0

Тоголок жетимдер: 1

Жарым-жартылай жетим балдардын саны-11

Мумкунчулугу чектелген балдардын саны-5

Жалпы мугалимдердин саны: 19

Билимин жогорулатуучу курстан өткөндөр -2

Жазгы жана кузгу талаачылык иштери боюнча 20% ке чейин калтырган окуучулар – 3

Билим сапаты – 30% 

Олимпиаданын жыйынтыктары - райондо чет тили сабагы боюнча 3-орун, областа – жок

Жалпы республикалык тестирлоонун жыйынтыгы – мектеп жогорку денгээлде катышты.                                                                                                                                      
Comments