АТА-ЭНЕЛЕР

 

«Бекитемин»

Мектептин директору:

____________ Жайлообаев. Ч. А.

2015-2016-окуу жылында ата-энелер комитети менен иштелуучу  иштин планы

 

Иштелуучу иштер

Убагы

Жооптуу

1

Ата-энелер чогулушун откоруу. Ата-энелер комитетин жана мучолорун шайлоо

Сентябрь

2-жума

Администрация

Кл.жетекчилер

Ата-энелер

2

Класстарда ата-энелер чогулушу

Чейрек сайын

Кл.жетекчилер

Ата-энелер комитети

3

Окутуу процессинде окуучулардын сабакка катышуусуна козомол

Жыл ичинде

Ата-энелер

4

Ата-энелер учун «ачык эшик» кунун откоруу

Ар жуманын 5-куну

Предметтик мугалимдер жана кл.жетекчилер

5

Мектептин материалдык-техникалык базасын,имараттардын,аймагынын шартын жакшыртууга колдоо корсотуу

Дайыма

Ата-энелер комитети

6

Ата-энелер, мектеп администрациясы менен бирдикте тунку  рейддерге чыгуу 

Даталуу кундору

Администрация

Кл.жетекчилер

Ата-энелер комитети

7

Ата-энелер жалпы чогулушу:

-2015-2016-окуу жылындагы окуу процессин, тарбия иштеринин жалпы жыйынтыгы;

-мектептин ремонт иштери жана окуучулардын жайкы эс алуусу.

Май

2-жума

Администрация

Кл.жетекчилер

Ата-энелер комитети


 

Соц пед:                                               Акматбаева. Д. Т.

 

  


 

2