АТА-ЭНЕЛЕР ПЛАНЫ

 

«Бекитемин»

Мектептин директору:

____________ Жайлообаев.Ч.

2020-2021-окуу жылында ата-энелер комитети менен иштелуучу  иштин планы

2020-2021-ж.

 

Иштелуучу иштер

Убагы

Жооптуу

1

Ата-энелер чогулушун откоруу. Ата-энелер комитетин жана мучолорун шайлоо

Сентябрь

2-жума

Администрация

Кл.жетекчилер

Ата-энелер комитети

2

Класстарда ата-энелер чогулушу

Чейрек сайын

Кл.жетекчилер

Ата-энелер комитети

3

Окутуу процессинде окуучулардын сабакка катышуусуна козомол

Жыл ичинде

Ата-энелер

4

Ата-энелер учун «ачык эшик» кунун откоруу

Ар жуманын 5-куну

Предметтик мугалимдер жана кл.жетекчилер

5

Мектептин материалдык-техникалык базасын,имараттардын,аймагынын шартын жакшыртууга колдоо корсотуу

Дайыма

Ата-энелер комитети

6

Ата-энелер, мектеп администрациясы менен бирдикте т³нк³ рейддерге чыгуу 

Жыл ичинде

Администрация

Кл.жетекчилер

Ата-энелер комитети

7

Ата-энелер жалпы чогулушу:

-2014-2015-окуу жылындагы окуу процессин, тарбия иштеринин жалпы жыйынтыгы;

-мектептин ремонт иштери жана окуучулардын жайкы эс алуусу.

Май

2-жума

Администрация

Кл.жетекчилер

Ата-энелер комитети

 

 

 

 

Comments