АДМИНИСТРАЦИЯ

. Мектеп мудуру

 

Жайлообаев Чынгыз Алманбетович.

 

(тарых сабагы-стаж-23жыл)

 

Окуу тарбия боюнча мудурдун орун басары:

                     

              Осмонканова Сулайка Молдошевна

                    (физика мугалими-стаж-28жыл)

 

 Уюштуруу жана тарбия иштери боюнча

 

директордун орун басары:

 

               Акматбаева Дариха Токтобаевна

 

         (музыка мугалими-стаж-31жыл)

 

Мектептин соц педагогу:

 

Акматбаева Дариха  Токтобаевна

Comments