АДМИНИСТРАЦИЯ

Мектеп мүдүрү

 

Жайлообаев Чынгыз Алманбетович.

 

(тарых сабагы-стаж 28 жыл)

 

                            Окуу тарбия боюнча мүдүрдүн орун басары:

                     

                                  Осмонканова Сулайка Молдошевна

                                (математика мугалими-стаж 34 жыл)

 

                             Уюштуруу жана тарбия иштери боюнча

 

                                       директордун орун басары:

 

                                    Иманалиева Кулиса Күмүшбековна

 

                      (башталгыч класстарынын мугалими-стаж 5 жыл)

 

                                           Мектептин соц педагогу:

 

                                       Ашымова Нурзат Токтобаевна

                (кыргыз тили жана адабияты мугалими-стаж 14 жыл) 

Comments