Мектептин миссиясы:

       Бает айылындагы Бает орто мектеби жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталган. Ата-энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.
 

Подстраницы (1): Бает орто мектеби.