Мектептин миссиясы:

       Бает орто мектеби жалпы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге, башталгыч, негизги жана жалпы билим берүүгө багытталат. Ата-энелер , коомчулук менен тыгыз.
 

Подстраницы (1): Бает орто мектеби.